Кафисма седмаянадесять. Псалом 118. — КиберПедия


Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Кафисма седмаянадесять. Псалом 118.1 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни.

Припев: Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́,

3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша.

4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́.

5 Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.

6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.

7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.

8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́.

9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.

10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.

11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.

12 Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м.

13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х.

14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.

15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́.

16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х.

17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.

18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.

19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.

20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х.

22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х:

24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.

25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́.

26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м:

27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.

28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х.

29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя.30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х.

31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.

32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́.

33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну:

34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м.

35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.

36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.

37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой.

39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.

40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя.

41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.

42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.

43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.

44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка.

45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся:

47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́:

48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.

49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́.

50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.

51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.

52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся.

53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой.

54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́.

55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой.56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой.

58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́.

60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́.

61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х.

62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́.

63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́.

64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя.

65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́.

66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.

68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.

69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.

70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся.

71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.

72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м.

74 Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.

75 Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́.

76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.

77 Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

78 Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х.

79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́.

80 Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся.

81 Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х.

82 Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя;

83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х.

84 Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд;

85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди.

86 Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.

87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

88 По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х.

89 Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́.

90 В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет.

91 Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

92 Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м.

93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

И поeм конeц: Я́ко а́ще бы не зако́н Твой: и Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х: с припевом трижды.

Посем ектения:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Единожды.)

Еще́ мо́лимся о упокое́нии душ усо́пших рабо́в Бо́жиих пра́отец, оте́ц, и бра́тий на́ших, и о е́же прости́тися им вся́кому прегреше́нию, во́льному же и нево́льному.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Я́ко да Госпо́дь Бог учини́т ду́ши их, иде́же пра́веднии упокоя́ются.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ми́лости Бо́жия, Ца́рства Небе́снаго и оставле́ния грехо́в их, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

 

Священник: Го́споду помо́лимся.

Лик тихо: Го́споди, поми́луй. (40)

Священник глаголет молитву сию: Бо́же духо́в и вся́кия пло́ти, сме́рть попра́вый и диа́вола упраздни́вый, и живо́т мiру Твоему́ дарова́вый: Сам, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, отню́дуже отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние. Вся́кое согреше́ние, соде́янное и́ми сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, я́ко благи́й человеколю́бец Бог, прости́, я́ко несть челове́к, и́же жив бу́дет и не согреши́т. Ты бо Еди́н кроме́ греха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во ве́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Возглас: Я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Тaже поeт прaвый лик 2-ю статию: Твой есмь аз: На нeйже припев: Спа́се, спаси́ мя. На конeц: Жива́ бу́дет душа́ моя́: трижды.

94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Спа́се, / спаси́ мя.

95 Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.

96 Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́.

97 Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть.

98 Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть.

99 Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть.

100 Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.

102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́.

103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м.

104 От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды.

105 Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м.

106 Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́.

107 Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

108 Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя.

109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х.

110 Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х.

111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть.

112 Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние.

113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х.

114 Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.

115 Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́.

116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́.

117 Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.

118 Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.

119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́.

120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся.

121 Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя.

122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии.

123 О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́.

124 Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя.

125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́.

126 Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой.

127 Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия.

128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех.

129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́.

130 Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы.

131 Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

132 При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.

134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.

135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

136 Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.

137 Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́.

138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́.

139 Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.

140 Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́.

141 Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

142 Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина.

143 Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.

144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду.

145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́.

146 Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́.

147 Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х.

148 Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м.

149 Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

150 Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.

151 Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина.

152 Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́.

153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

154 Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.

155 Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.

156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

157 Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.

158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.

159 Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя.

160 Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́.

161 Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.

162 Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.

163 Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.

164 Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́.

165 Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна.

166 Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х.

167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́.

168 Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди.

169 Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

170 Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

171 Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.

172 Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.

173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.

174 Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.

176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Поeм конeц: Жива́ бу́дет душа́ моя́: и Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: с припевом трижды.


Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.019 с.