Иный, господина Феодора. Глас 5. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Иный, господина Феодора. Глас 5.Ирмос: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди:

Со́лнца пра́вды су́ще апо́столи, свети́ла всесве́тлая, / просвеща́ете земны́й мир, / мрак пре́лести отгоня́ще.

Ли́ра су́ще Спа́сова духодви́жимая апо́столи, позна́вшеся на земли́, / доброгла́сную поете́ нам песнь, / и мир к Бо́гу обраща́ете.

Слава, Троичен: Тро́ицу во еди́нственном Существе́ сла́вяще, / Еди́наго Го́спода Бо́га воспои́м, / нерожде́нна Отца́, Сы́на рожде́ннаго, и Ду́ха живу́щаго.

И ныне, Богородичен: Де́ва зача́т во чре́ве, Го́споди, / и роди́ Тебе́ Емману́ила, / изше́л бо еси́ во спасе́ние люде́й Твои́х, / спасти́ благи́я Твоя́, Человеколю́бче.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Апо́стольская двоенадеся́тице, боже́ственная и всечестна́я, / моли́ Христа́ о нас, мо́лимся, / прейти́ нам благомо́щно четыредесятодне́вное по́прище.

Ирмос: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди, / ужаси́ша проро́ка Авваку́ма, / изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х, / спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Веле́нию мучи́телеву / преподо́бнии трие́ о́троцы не повину́вшеся, / в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху, пою́ще: / благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пости́мся от вся́кия сла́сти, / утучня́юще чу́вства посто́м, / и умиле́ния питие́ те́пле пие́м, пою́ще: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Стоя́ния одесну́ю о́бщника мя бы́ти моли́теся, / егда́ ся́дете суди́ти челове́ком со Христо́м апо́столи, / мно́гим грехо́м и суду́ пови́ннаго.

На колесни́цу боже́ственных доброде́телей, / посто́м очи́стившеся взы́дем, / и на возду́шную высоту́ ум впери́м, пою́ще: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Богородичен: Пребыла́ еси́ неопали́ма, / о́гнь ро́ждши Божества́ Де́во, / но попали́ стра́сти душ / ве́рою пою́щих Ти глас а́нгелов, / ра́дости еди́на хода́таице.

Иный.

Ирмос: Преподо́бнии Твои́ о́троцы:

Ду́ха трубы́ Христо́вы ученики́, / воспева́юще вопие́м: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Я́ко моли́твенники ми́ра, / и пре́лести прогони́тели, / ученики́ пои́м Христо́вы, / благослови́те, вопию́ще, дела́ Госпо́дня Го́спода.Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Тро́ицу Всесвяту́ю, / во Отце́, и Сы́не, и Ду́се, / воспева́юще пое́м: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Неизглаго́ланное Твое́ Рождество́ вси пое́м челове́цы, / благоче́стно взыва́юще, Чи́стая: / благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Апо́столи моли́теся, / в ми́ре нам очисти́тельныя дни сконча́ти, / благослови́те, вопию́щим, дела́ Госпо́дня Го́спода.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Преподо́бнии Твои́ о́троцы / в пещи́, Христе́, / воспева́юще, глаго́лаху: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Песнь 9.

Ирмос: Невмести́маго Бо́га / во чре́ве вмести́вшая, / и Ра́дость ми́ру роди́вшая, / Тя пое́м, Богоро́дице Де́во.

Отве́ржен в глубо́кую пучи́ну сласте́й, / Твоего́ благоутро́бия бе́здну призыва́ю, / Ко́рмчий, спаси́ мя.

Благоутро́бия исто́чниче, / даждь ми ны́не умиле́ние, воздыха́ние, / я́ко да воспла́чу злых мои́х безме́рная моря́.

Ученико́в Твои́х Иису́се честны́ми моле́нии / честно́му даждь ми Воскресе́нию поклони́тися, / и Боже́ственным Твои́м страсте́м.

Богородичен: Онебеси́вшая на́ше земно́е смеше́ние, / в Тебе́ Всенепоро́чная, Бо́жиим вселе́нием, / изба́ви вся от бед.

Иный.

Ирмос: Велича́ем, Христе́:

Из исто́чников проро́чески Спа́совых, / поче́рпше апо́столи во́ду безсме́ртия, / жа́ждущия преда́ниями жи́зни напая́ют всегда́.

Царя́ Небе́снаго я́вльшеся кня́зи, апо́столи, / повину́сте вселе́нную всю, / Сего́ еди́наго чести́, / покланя́тися и славосло́вити я́ко Бо́га.Слава, Троичен: Тро́ице неразде́льная, Еди́нице вседе́тельная и всеси́льная, / О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, / Ты Бог мой Госпо́дь, и Свет, / и Тебе́ воспева́я покланя́юся.

И ныне, Богородичен: Тя, Ма́ти и Де́во Чи́стая, ублажа́ем ро́ди родо́в, / я́ко была́ еси́ очисти́лище ми́ра, / Спа́са и Соде́теля неизглаго́ланно ро́ждши.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Апо́стольский ли́че, воспева́ющия Тя спаса́й, / и сподо́би во умиле́нии се́рдца, / дни вся прейти́ светотво́рных посто́в.

Ирмос: Велича́ем, Христе́, / Твою́ Всенепоро́чную Ма́терь Чи́стую, / я́ко роди́ Тя преесте́ственно пло́тию, / от вся́кия льсти и тли нас избавля́юща.

Светилен гласа.

На стиховне
самогласен дне, дважды, глас 3:

Го́споди, мне гре́шному положи́л еси́ покая́ние, / мене́ недосто́йнаго спасти́ хотя́ безме́рною ми́лостию Твое́ю. / К Тебе́ припа́даю моля́ся: / посто́м ду́шу мою́ приклони́, / я́ко к Тебе́ прибего́х / еди́ному Многоми́лостивому.

Мученичен: Я́ко свети́ла в ми́ре сия́ете, / и по сме́рти святи́и му́ченицы, / по́двигом до́брым подви́гшеся, / иму́ще дерзнове́ние, Христа́ моли́те, / поми́ловатися душа́м на́шим.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже: Богоро́дице, предста́тельнице всех моля́щихся Тебе́, / Тобо́ю дерза́ем, и Тобо́ю хва́лимся, / и к Тебе́ все упова́ние на́ше есть: / моли́ Ро́ждшагося из Тебе́ / за непотре́бныя рабы́ Твоя́.

НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь пророчества, глас 1:

Ви́димых и неви́димых враг изба́ви нас, Го́споди, / да не когда́ реку́т язы́цы: / где есть Бог их? / Да разуме́ют, Влады́ко, / я́ко презира́еши / грехи́ люде́й Твои́х ка́ющихся.

Сла́ва, и ны́не: и повторяем тойжде.

Прокимен, псалом 13, глас 1: Внегда́ возврати́т Госпо́дь / плене́ние люде́й Свои́х. Стих: Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог.

Пророчества Исаиина чтение.
[Глава 2, ст. 11 – 21.]

Вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день о́ный. День бо Го́спода Савао́фа на вся́каго досади́теля, и гордели́ваго, и на вся́каго высо́каго и велича́ваго, и смиря́тся. И на всяк кедр Лива́нский высо́ких и превознесе́нных, и на вся́ко дре́во же́лудя Васа́нска; и на вся́кую го́ру высо́кую, и на вся́кий холм высо́кий; и на вся́кий столп высо́к, и на вся́кую сте́ну высо́кую; и на вся́кий кора́бль морски́й, и на вся́ко виде́ние добро́ты корабле́й. И смири́тся вся́кий челове́к, и паде́тся высота́ челове́ча, и вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день оный. И рукотворе́нная вся скры́ют, Вне́сше в пеще́ры, и в разсе́лины ка́мений, и в верте́пы земны́я, от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю. В день бо о́ный изри́нет челове́к ме́рзости своя́ златы́я и сре́бряныя, я́же сотвори́ша, да покланя́ются су́етным и нетопыре́м. Е́же вни́ти в верте́пы тве́рдаго ка́мене, и в разсе́лины ка́мений от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю.

Прокимен, псалом 14, глас 4: Го́споди, кто обита́ет / в жили́щи Твое́м? Стих: Ходя́й без поро́ка, и де́лаяй пра́вду.

В ЧЕТВЕРТОК ВЕЧЕРА

Во светильничном обычное стихословие. На Го́споди воззва́х, стихиры подобны Триоди. Иосифа. Глас 2: Подобен: Просвети́теля на́шего:

Омраче́на мя пре́лестьми борца́, / Христе́ мой, просвети́, / омрачи́вый на Кресте́ ви́сяй со́лнце иногда́, / и просвети́вый ве́рным свет и́стинный, оставле́ния я́ве, / я́ко да ходя́й во све́те Твои́х повеле́ний, дости́гну чи́сте / Воскресе́ния Твоего́ зарю́ спаси́тельную.

Подобен: Я́коже виногра́д на Дре́ве, Спа́се, ви́ся, / вино́м напои́л еси́ нетле́ния, Христе́, концы́. / Те́мже вопию́: / пия́нством мя грехо́вным лю́те омрача́ема при́сно, / сла́достию умиле́ния и́стиннаго напои́в, / пости́тися мя ны́не от сласте́й укрепи́, Спа́се, / я́ко Благ и Человеколю́бец.

Ин подобен кир Феодора, глас тойже.
Подобен: О вели́каго та́инства:

О Креста́ Твоего́ си́лы! / Сей процвете́ Це́ркви воздержа́ние, / во Еде́ме иногда́ Ада́мово невоздержа́ние из ко́рене исто́рг: / смерть у́бо о́ное принесе́ челове́ком, / но сей нетле́нно источа́ет безсме́ртие ми́ру, / я́коже из исто́чника ина́го ра́йскаго, / излия́нием Твоея́ живото́чныя кро́ве, вку́пе же и воды́: / отону́дуже вся оживотвори́шася. / И́мже нам по́стную пи́щу услади́, Бо́же Изра́илев, / име́яй ве́лию ми́лость.

И в Минеи 3. Слава и ныне, Крестобогородичен.

Прокимен, псалом 15, глас 4: Благословлю́ Го́спода / вразуми́вшаго мя. Стих: Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х.

Бытия чтение.
[Глава 2, ст. 4 – 19.]

Сия́ кни́га бытия́ небесе́ и земли́, егда́ бысть, во́ньже день сотвори́ Госпо́дь Бог не́бо и зе́млю. И вся́кий злак се́льный, пре́жде да́же бы́ти на земли́, и вся́кую траву́ се́льную, пре́жде да́же прозя́бнути: не бо одожди́ Госпо́дь Бог на зе́млю, и челове́к не бя́ше де́лати ю. Исто́чник же исхожда́ше из земли́, и напая́ше все лице́ земли́. И созда́ Бог челове́ка, персть [взем] от земли́, и вду́ну в лице́ его́ дыха́ние жи́зни: и бысть челове́к в ду́шу жи́ву. И насади́ Госпо́дь Бог рай во Еде́ме на восто́цех, и введе́ та́мо челове́ка, его́же созда́. И прозябе́ Бог еще́ от земли́ вся́кое дре́во кра́сное в виде́ние, и до́брое в снедь: и дре́во жи́зни посреде́ рая́, и дре́во е́же ве́дети разуме́тельное до́браго и лука́ваго. Река́ же исхо́дит из Еде́ма, напая́ти рай: отту́ду разлуча́ется в четы́ри нача́ла. И́мя еди́ной Фисо́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Евила́тскую: та́мо у́бо есть зла́то. Зла́то же о́ныя земли́ до́брое: и та́мо есть а́нфракс, и ка́мень зеле́ный. И и́мя реце́ второ́й Гео́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Ефио́пскую. И река́ тре́тия, Тигр: сия́ проходя́щая пря́мо Ассири́ом. Река́ же четве́ртая Евфра́т. И взя Госпо́дь Бог челове́ка, его́же созда́, и введе́ его́ в рай сла́дости, де́лати его́ и храни́ти. И запове́да Госпо́дь Бог Ада́му, глаго́ля: от вся́каго дре́ва, е́же в раи́, сне́дию сне́си: от дре́ва же, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое, не сне́сте от него́, а во́ньже а́ще день сне́сте от него́, сме́ртию у́мрете. И рече́ Госпо́дь Бог: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному: сотвори́м ему́ помо́щника по нему́. И созда́ Бог еще́ от земли́ вся зве́ри се́льныя, и вся пти́цы небе́сныя, и приведе́ я́ ко Ада́му, ви́дети, что нарече́т я́: и вся́ко е́же а́ще нарече́ Ада́м ду́шу жи́ву, сие́ и́мя ему́.

Прокимен 2, псалом 16, глас 4: Сохрани́ мя, Го́споди, / я́ко зе́ницу о́ка. Стих: Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́.

Притчей чтение.
[Глава 3, ст. 1 – 18.]

Сы́не, мои́х зако́нов не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́ет твое́ се́рдце. Долготу́ бо жития́, и ле́та жи́зни, и мир приложа́т тебе́. Ми́лостыни и ве́ра да не оскудева́ют тебе́: обложи́ же я́ на твое́й вы́и, и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца твоего́: и обря́щеши благода́ть. И промышля́й до́брая пред Го́сподем [Бо́гом] и челове́ки. Бу́ди упова́я всем се́рдцем на Бо́га, о твое́й же прему́дрости не возноси́ся: Во всех путе́х твои́х познава́й ю, да исправля́ет пути́ твоя́. Не бу́ди мудр о себе́: бо́йся же Бо́га, и уклоня́йся от вся́каго зла. Тогда́ исцеле́ние бу́дет те́лу твоему́, и уврачева́ние косте́м твои́м. Чти Го́спода от пра́ведных твои́х трудо́в, и нача́тки дава́й Ему́ от твои́х плодо́в пра́вды. Да испо́лнятся жи́тницы твоя́ мно́жеством пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ют. Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й от Него́ облича́емый: его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йша же есть ка́мений многоце́нных: не сопротивля́ется ей ничто́же лука́во. Благозна́тна есть всем приближа́ющимся ей, вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́, в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва: от уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ ея́ путие́ добри́, и вся стези́ ея́ ми́рны. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся ея́, и воскланя́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

На стиховне
самогласен дне, дважды, глас 4:

Жела́юще Боже́ственныя Па́схи причасти́тися, / не от Еги́пта, но из Сио́на гряду́щия, / грехо́вный квас оты́мем покая́нием: / препоя́шим чре́сла на́ша умерщвле́нием сласте́й: / украси́м но́ги сапогми́, / возбрани́тельными от вся́каго де́ла лука́ваго, / и утверди́мся па́лицею ве́ры: / не ревну́им враго́м Влады́чняго Креста́ боготворя́ще чре́во, / но после́дуим посто́м, / на диа́вола побе́ду нам показа́вшему, / Спа́су душ на́ших.

Мученичен: Прославля́емый в па́мятех святы́х Твои́х, Христе́ Бо́же, / от них умоля́емь, / низпосли́ нам ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тойже.
Подобен: Я́ко до́бля:

На Кресте́ Тя я́ко узре́ пригвожде́на, Го́споди, / А́гница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся. / И что виде́ние, глаго́лаше, Сы́не возжеле́нне? / Сия́ Ти неве́рный собо́р воздае́т беззако́нный, / мно́гих Твои́х чуде́с наслади́выйся, / но сла́ва неизрече́нному / схожде́нию Твоему́, Влады́ко.

И прочее последование по обычаю.

В ЧЕТВЕРТОК ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ,
НА ПОВЕЧЕРИИ

Глаголет священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы начинаем: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь. Го́споди поми́луй, 12.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

И исполнившуся сему, поем настоящий Великий канон преподобнаго отца нашего Андрея Критскаго, Иерусалимскаго. Творим же на коемждо тропаре метания три глаголюще и стих: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Великий канон. Глас 6.
Песнь 1.

Ирмосы по дважды: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́ и вознесу́ Его́, / сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всех, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Тебе́ припа́даю, Иису́се, / согреши́х Ти, очи́сти мя, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в суд / нося́ моя́ дея́ния, / словеса́ изыску́я, и исправля́я стремле́ния, / но в щедро́тах Твои́х презира́я моя́ лю́тая, / спаси́ мя, Всеси́льне.

Покая́ния вре́мя, / прихожду́ Ти, Созда́телю моему́, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бен, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

Бога́тство душе́вное ижди́в грехо́м, / пуст есмь доброде́телей благочести́вых, / гла́дствуя же зову́: / ми́лости пода́телю, Го́споди, спаси́ мя.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном, / к Сему́ приступи́ла еси́, / сла́достей неудержи́мая стремле́ния оста́вивши, / и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно, / я́ко еди́ну испра́вила еси́.

Слава, Троичен: Пресу́щественная Тро́ице, / во Еди́нице покланя́емая, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко Влады́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / и во́ду из ка́мене источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, / десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю. (Дважды)

Му́жа уби́х, глаго́лет, / в я́зву мне, и ю́ношу в струп, / Ламе́х рыда́я вопия́ше, / ты же не трепе́щеши, о душе́ моя́, / окаля́вши плоть, и ум оскверни́вши.

Столп умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, / и утвержде́ние водрузи́ти твои́ми похотьми́, / а́ще не бы Зижди́тель удержа́л сове́ты твоя́, / и низве́ргл на зе́млю ухищре́ния твоя́.

О ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому уби́йце, / ду́шу я́ко му́жа, ум я́ко ю́ношу, / я́ко бра́та же моего́ те́ло уби́в, / я́ко Ка́ин уби́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Одожди́ Госпо́дь / от Го́спода огнь иногда́, / на беззако́ние гне́вающее соже́г Содо́мляны, / ты же огнь вжегла́ еси́ гее́нский, / в не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Уязви́хся, ура́нихся, / се стре́лы вра́жия уязви́вшия мою́ ду́шу и те́ло, / се стру́пи, гное́ния, омраче́ния, / вопию́т ра́ны самово́льных мои́х страсте́й.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Просте́рла еси́ ру́це твои́ / к ще́дрому Бо́гу, Мари́е, / в бе́здне зол погружа́емая, / и я́коже Петру́ человеколю́бно, / ру́ку Боже́ственную простре́, / твое́ обраще́ние вся́чески иски́й.

Слава, Троичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, / неразде́льная Еди́нице, / ка́ющася мя приими́, / согреши́вша спаси́. / Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, / но пощади́, и изба́ви мя / о́гненнаго осужде́ния.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Влады́чице Богороди́тельнице, / наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, / и приста́нище су́щих в бу́ри, / Ми́лостиваго и Созда́теля, и Сы́на Твоего́, / уми́лостиви и мне / моли́твами Твои́ми.

Песнь 3.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / подви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н свят еси́ и Госпо́дь. (Дважды)

Ага́ре дре́вле душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, / порабо́тившися произволе́нием, и ро́ждши / но́ваго Исма́ила, презо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу / разуме́ла еси́, душе́ моя́, / явля́емую от земли́ к небесе́м, / почто́ не име́ла еси́ / восхо́да тве́рда, благоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия, и царя́ уедине́на, / Христо́во подо́бие, / в ми́ре жития́, в челове́цех подража́й.

Обрати́ся, постени́, душе́ окая́нная, / пре́жде да́же не прии́мет коне́ц жития́ торжество́, / пре́жде да́же дверь не заключи́т черто́га Госпо́дь.

Не бу́ди столп сла́ный, душе́, / возврати́вшися вспять: / о́браз да устраши́т тя Содо́мский, / горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Моле́ния, Влады́ко, / Тебе́ пою́щих не отве́ржи, / но уще́дри Человеколю́бче, / и пода́ждь ве́рою прося́щим оставле́ние.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́льное Естество́ / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны ве́рою покланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тно Сы́на, / в ле́то, Богороди́тельнице, / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / пребы́вши Де́ва доя́щи.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Дважды)

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло, / и испо́лнено боле́зней и лука́вства, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян, / многоиме́нный челове́к и пра́ведный / бога́тством кипя́ и ста́ды, / внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства / обнища́в лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше он, и непоро́чен па́че всех, / и не убеже́ ловле́ния льсти́ваго и се́ти, / ты же грехолюби́ва су́щи, окая́нная душе́, что сотвори́ши, / а́ще чесо́му о недове́домых / случи́тся наити́ тебе́?

Высокоглаго́лив ны́не есмь, / жесто́к же и се́рдцем, / вотще́ и всу́е, / да не с фарисе́ем осу́диши мя, / па́че же мытаре́во смире́ние пода́ждь ми, / еди́не Ще́дре, Правосу́де, / и сему́ мя сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́, / вем, Ще́дре, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Самоистука́н бых страстьми́, / ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Не послу́шах гла́са Твоего́, / преслу́шах писа́ние Твое́ законополо́жника, / но в покая́нии мя приими́, / и в ра́зум призови́, / да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, / Спа́се, Сам мя уще́дри.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Вели́ких безме́стий во глубину́ низве́дшися, / неодержи́ма была́ еси́, / но востекла́ еси́ по́мыслом лу́чшим, / к кра́йней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно, / а́нгельское естество́, Мари́е, удиви́вши.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы, / богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, / и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва: / Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́се, / твори́ти во́лю Твою́. (Дважды)

Ни́зу снича́щую подража́й, о душе́, / прииди́, припади́ к нога́ма Иису́совыма, / да тя испра́вит, / и да хо́диши пра́во / стези́ Госпо́дни.

А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, / источи́ ми во́ду из пречи́стых Твои́х жил, / да я́ко самаряны́ня, не ктому́ пия́й жа́жду, / жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́м да бу́дут ми / сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, / да умы́ю и аз зе́ницы се́рдца, / и ви́жду Тя у́мно, Све́та преве́чна.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Несравне́нным жела́нием, всебога́тая, / Дре́ву возжеле́вши поклони́тися живо́тному, / сподо́билася еси́ жела́ния, / сподо́би у́бо и мене́ / улучи́ти вы́шния сла́вы.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га, / Свят, Свят, Свят еси́ / О́тче, Сы́не и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нетле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой. (Дважды)

Аз есмь, Спа́се, / ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, / но вжег свети́льник Предте́чу Твоего́, Сло́ве, / взыщи́ и обря́щи Твой о́браз.

Воста́ни и побори́, / я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, / и Гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы, / при́сно побежда́ющи.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Да страсте́й пла́мень угаси́ши, / слез ка́пли источи́ла еси́ при́сно, Мари́е, / душе́ю распаля́ема, / и́хже благода́ть пода́ждь и мне, / твоему́ рабу́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́, / кра́йним на земли́ житие́м ма́ти. / Те́мже тебе́ пою́щим, / страсте́й изба́витися / моли́твами твои́ми, моли́ся.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́льна Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / воображе́нна по нам, / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, / да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Таже: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запове́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же. (Дважды)

Исчезо́ша дни́и мои́, я́ко со́ние востаю́щаго, / те́мже, я́ко Езеки́я, слезю́ на ло́жи мое́м, / приложи́тися мне ле́том живота́. / Но кий Иса́ия предста́нет тебе́, душе́, / а́ще не всех Бог?

Припа́даю Ти, / и приношу́ Тебе́, я́коже сле́зы глаго́лы моя́: / согреши́х, я́ко не согреши́ блудни́ца, / и безако́нновах, я́ко и́ный никто́же на земли́, / но уще́дри, Влады́ко, творе́ние Твое́, / и воззови́ мя.

Погребо́х о́браз Твой, / и растли́х за́поведь Твою́, / вся помрачи́ся добро́та, / и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́, / но уще́дрив возда́ждь ми, / я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, / глаго́ли Бо́гу вся ве́дущему, / Ты ве́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се, / но Сам мя поми́луй, я́коже пое́т Дави́д / по ми́лости Твое́й.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери, / пе́рвее отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й, / ну́жно стужа́ющих, / и посрами́ла еси́ врага́ запе́ншаго, / но даждь ны́не по́мощь от ско́рби, / и мне, рабу́ твоему́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла еси́, / Его́же ра́ди плоть изнури́ла еси́ преподо́бная, / моли́ ны́не Христа́ о рабе́х, / я́ко да ми́лостив быв всем нам, / ми́рное состоя́ние да́рует / почита́ющим Его́.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щная, и Естество́ еди́но, / Све́тове и Свет, и Свя́та три, и Еди́но Свя́то / пое́тся Бог Тро́ица, / но воспо́й, просла́ви, Живо́т и Животы́, душе́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразлу́чныя Тро́ицы породила́ еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, / и Сама́ отве́рзла еси́ нам / су́щим на земли́ небе́сная.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды)

Сле́зную, Спа́се, сткля́ницу, / я́ко ми́ро истощава́я на главу́, / зову́ Ти я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, / мольбу́ приношу́, / и оставле́ние прошу́ прия́ти.

А́ще и никто́же, я́коже аз согреши́ Тебе́, / но оба́че приими́ и мене́, Благоутро́бне Спа́се, / стра́хом ка́ющася, и любо́вию зову́ща: / согреши́х Тебе́ еди́ному, / поми́луй мя, Ми́лостиве.

Пощади́, Спа́се, Твое́ созда́ние, / и взыщи́ я́ко Па́стырь поги́бшее, / предвари́ заблу́ждшаго, восхи́ти от во́лка, / сотвори́ мя овча́ / на па́стве Твои́х ове́ц.

Егда́, Судие́, ся́деши, я́ко Благоутро́бен, / и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́, Спа́се, / о каковы́й страх тогда́! Пе́щи горя́щей, / всем боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Све́та незаходи́маго Ма́ти, тя просвети́вши, / от омраче́ния страсте́й разреши́. / Те́мже вше́дши в духо́вную благода́ть, / просвети́, Мари́е, / тя ве́рно восхваля́ющия.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ вои́стинну, ма́ти, Зоси́ма, / а́нгела бо зря́ше во пло́ти, / и у́жасом весь исполня́шеся, / Христа́ поя́ во ве́ки.

Слава, Троичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / Отца́ безнача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждяй, / Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы Пречи́стая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся. / Те́мже Богоро́дицу / вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем. (Дважды)

Умилосе́рдися спаси́ мя, / Сы́не Дави́дов, поми́луй, / бесну́ющияся сло́вом исцели́вый, / глас же благоутро́бный я́ко разбо́йнику мне рцы: / ами́нь глаго́лю тебе́, со Мно́ю бу́деши в раи́, / егда́ прииду́ во сла́ве Мое́й.

Разбо́йник оглаго́ловаше Тя, / разбо́йник Богосло́вяше Тя, / о́ба бо на кресте́ сви́сяста, / но о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Твоему́, / позна́вшему Тя Бо́га, / и мне отве́рзи дверь / сла́внаго Ца́рствия Твоего́.

Тварь содрога́шеся распина́ема Тя ви́дящи, / го́ры и ка́мения стра́хом распада́хуся, / и земля́ сотряса́шеся, и ад обнажа́шеся, / и соомрача́шеся свет во дни, / зря Тебе́, Иису́се, / пригвожде́на ко Кресту́.

Досто́йных покая́ния плодо́в не истяжи́ от мене́, / и́бо кре́пость моя́ во мне оскуде́, / се́рдце мне да́руй при́сно сокруше́нное, / нищету́ же духо́вную, / да сия́ Тебе́ принесу́, / я́ко прия́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судие́ мой, и ве́дче мой, / хотя́й па́ки приити́ со а́нгелы, / суди́ти ми́ру всему́, / ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя, / пощади́ и уще́дри мя, Иису́се, / па́че вся́каго естества́ челове́ча согреши́вша.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Удиви́ла еси́ всех / стра́нным житие́м твои́м, / а́нгелов чи́ны, и челове́ков собо́ры, / невеще́ственно пожи́вши, и естество́ преше́дши: / и́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши, Мари́е, / Иорда́н прешла́ еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Уми́лостиви Созда́теля / о хва́лящих тя, преподо́бная ма́ти, / изба́витися озлобле́ний и скорбе́й / о́крест напа́дающих: / да изба́вившеся


Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

© cyberpedia.su 2017-2020 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

0.028 с.